top of page
Vrstva 6.png

Odbornoá konzultace a vytvoření univerzální a specializované napájecí desky (DPS).

Firma EKOKLIMA A/C s.r.o. se specializuje na vývoj, výrobu a montáž klimatizačních jednotek pro neobvyklé aplikace jako jsou drážní, vojenské a stavební vozy. Spolupracujeme s touto společností od roku 2014. Během této doby jsme jim poskytli odbornou konzultaci a vytvořili a dodali různé univerzální a specializované napájecí desky (DPS), které umožnily zjednodušit instalaci do stísněných prostor lokomotiv, zrychlit produkci v závodě a snížit náklady na výrobu díky ušetřenému času a komponentům.

Ekoklima.png

V některých aplikacích jsme EKOKLIMA A/C s.r.o. umožnili snížit čas montáže elektroinstalace na méně než polovinu.

 

Jedním z konkrétních produktů, které jsme pro ně vytvořili, je napájecí deska s PID regulátorem pro řízení klimatizační jednotky SKJRS1. Tato napájecí deska je zdrojem elektroinstalace klimatizační jednotky SKJRS1. Svede veškeré vodiče z celé klimatizační jednotky do jednoho konektoru, který tvoří spojení mezi klimatizační jednotkou a vozem, na kterém je jednotka montována.

Na napájecí desce je připojeno 12 ventilátorů, z nichž 4 jsou řízeny PID regulátorem na desce, který udržuje definovaný tlak v kondenzační části klimatizačního okruhu. Deska také obsahuje servomotory na klapky, elektromagnetické ventily, proti zámrazové termostaty, teplotní a tlaková čidla. Dále jsou zde jistící prvky pro všechny ventilátory, signalizace jednotlivých stavů a napájecí úrovně. Napájecí deska je dostatečně dimenzována a umožňuje přenášet proudy do 250 A.

bottom of page