top of page
Vrstva 8.png

Odborné technické konzultace, návrh, realizace a výroba elektroniky.

Firma Poličské strojírny a.s. je společnost s dlouholetou historií a rozsáhlým působením v různých oblastech, jednou z nich je i výroba dveřních systémů pro vozy hromadné dopravy. My jsme pro tuto firmu dlouholetým partnerem, a to díky doporučení od firmy JPD GROUP.

POS.png

Pro společnost POS vyvíjíme již několikátou generaci řídicí elektroniky pro elektrický dveřní systém, jedním z konkrétních příkladů je řídicí jednotka UCU určená pro řízení celého dveřního otvoru s maximálně dvěma na sobě nezávislými pohony.

Tato řídicí jednotka je vybavena rozděleným vstupem pro napájení jednotlivých větví, 2 výkonovými výstupy řízenými PWM signálem, 8 logickými výstupy do 2 A, 8 analogovými vstupy s možností připojení PULL UP, 19 digitálními vstupy a komunikační sběrnicí CAN bus. Systém řízení je zpětnovazební, a proto je nutné, aby měl každý pohon vždy zpětnou vazbu. Elektronika je doplněna aplikací do PC skrze kterou je umožněno číst a zapisovat bezmála 60 vnitřních parametrů řídicí jednotky. Tato řídicí jednotka disponuje adaptivní částí algoritmu zajišťující maximální proudové zatížení vyvinuté ve spolupráci s VUT. Je důležité zdůraznit, že v tomto odvětví je kladen důraz na plnění daných norem a bezpečností, které tyto řídicí jednotky splňují.

bottom of page