top of page
Vrstva 7.png

Odborné technické konzultace, návrh, realizace a výroba elektroniky.

Spolupracujeme s firmou JPD GROUP, s.r.o. od června 2016. Tato firma využívá našich služeb, jako jsou odborné technické konzultace, návrh, realizace a výroba elektroniky. Společně jsme s firmou JPD GROUP vyvinuli několik elektronických zařízení, jedním z nich je řídicí deska pro prototyp klimatizační jednotky nové generace.

JPD.png

Tato řídicí elektronika umožňuje řídit a ovládat prototyp klimatizační jednotky pomocí PC a nastavovat potřebné parametry pro optimální chod klimatizačního procesu.

Řídicí jednotka je vybavena výstupy pro řízení driverů BLDC motorů se zpětnou proudovou vazbou, trialovými regulátory pro servomotory kulových ventilů, digitálními výstupy pro spínání elektromagnetických ventilů a reléovým výstupem pro spínání čerpadel a topného zařízení. K této řídicí jednotce také vznikla PC aplikace, která umožňuje přepínat mezi automatickým a manuálním režimem. V manuálním režimu lze v grafickém rozhraní ovládat a nastavovat jednotlivé parametry, zatímco v automatickém režimu lze nastavovat časové cykly a stavy prvků.

bottom of page