top of page
Vrstva-5.png

Dálkově řízená jednotka pro kamerový systém

ICsystems.ai  je inovativní společnost zabývající se výrobou chytrých kamerových systémů k analýze obchodních prostor pomocí AI (umělé inteligence). Pro kompletaci kamerových jednotek bylo zapotřebí vytvořit bezporuchovou elektroniku.

upload-be52f26c-5da9-494f-ac57-cca70bf06279.gif

Identifikace problematiky

Při tvorbě byl od začátku kladený důraz na potřeby a potenciálně problematické části. Kromě napájení jednotek šlo především o automatické chlazení výkonných jednotek, které mají sklon k přehřívání a splnění specifického tvaru jednotek dle designu krytu.

Jak jsme jednotky navrhli?

Systém se skládá ze dvou částí. Kamerová jednotka osazená na každé kameře napájí a automaticky chladí jednotku na základě dynamicky měřené teploty. Univerzální ovladač posílá povely pomocí IR signálu a zajišťuje tak pohodlný provoz.

upload-cb0bbb68-417f-4394-bfd3-ed82767d3539.webp

Co jsme vytvořily?

  • Návrh principiálního schéma funkčních bloků

  • Návrh elektronického schéma

  • Výběr vhodných komponent na základě parametrů (včetně ceny)

  • Návrh desek plošného spoje (DPS)

  • Vývoj firmware 

Díky testování jsme vytvořili silné chlazení, které předchází přehřátí a snižuje poruchovost kamerových systémů iC Systems.ai na minimum.

bottom of page